>>> لینکهای پخش زنده شبکه های سراسری صدا (رادیو) <<<

۱- پخش زنده رادیو ایران

۲- پخش زنده رادیو پیام

۳- پخش زنده رادیو جوان

۴- پخش زنده رادیو ورزش

۵- پخش زنده رادیو فرهنگ / رادیو مجلس (لینک اول) پخش زنده رادیو فرهنگ / رادیو مجلس (لینک دوم)

۶- پخش زنده رادیو قرآن

۷- پخش زنده رادیو معارف

۸- پخش زنده رادیو سلامت

۹- پخش زنده رادیو صدای آشنا ۱

۱۰- پخش زنده رادیو اقتصاد

۱۱- پخش زنده رادیو آوا (مخصوص پخش ۲۴ ساعته موسيقي) (لینک اول رادیو آوا)

۱۲- پخش زنده رادیو آوا (مخصوص پخش ۲۴ ساعته موسيقي) (لینک دوم رادیو آوا)

۱۳- پخش زنده رادیو گفتگو (از ساعت 12:00 تا 24:00)

۱۴- پخش زنده رادیو نمایش

۱۵- پخش زنده رادیو تهران (صدای پایتخت)

۱۶- پخش زنده رادیو فصلی / صبا (رادیوی تصویری) پخش زنده رادیو فصلی / صبا (فقط صوتی)

>>> لینکهای پخش زنده شبکه های استانی و محلی صدا (رادیو) <<<

۰- تهران: پخش زنده رادیو تهران (صدای پایتخت)

۱- آبادان: پخش زنده رادیو آبادان (رادیوی محلی صدای مرکز آبادان)

۲- آذربایجان شرقی: پخش زنده رادیو تبریز (شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی)

۳- آذربایجان غربی: پخش زنده رادیو ارومیه (شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان غربی، رادیو چی چست)

۴- اردبیل: پخش زنده رادیو اردبیل (شبکه استانی صدای مرکز اردبیل)

۵- اصفهان: پخش زنده رادیو اصفهان (شبکه استانی صدای مرکز اصفهان)

۶- البرز: پخش زنده رادیو البرز (کرج) (فعلاً بدون لینک)

۷- ایلام: پخش زنده رادیو ایلام (شبکه استانی صدای مرکز ایلام)

۸- بوشهر: پخش زنده رادیو بوشهر (شبکه استانی صدای مرکز بوشهر)

۹- چهار محال و بختیاری: پخش زنده رادیو شهرکرد (شبکه استانی صدای مرکز چهار محال و بختیاری)

۱۰- خراسان جنوبی: پخش زنده رادیو بیرجند (شبکه استانی صدای مرکز خراسان جنوبی)

۱۱- خراسان رضوی: پخش زنده رادیو مشهد (شبکه استانی صدای مرکز خراسان رضوی)

۱۲- خراسان شمالی: پخش زنده رادیو بجنورد (شبکه استانی صدای مرکز خراسان شمالی)

۱۳- خوزستان: پخش زنده رادیو اهواز (شبکه استانی صدای مرکز خوزستان)

۱۴- دزفول: پخش زنده رادیو دزفول (رادیوی شهری دزفول)

۱۵- زنجان: پخش زنده رادیو زنجان (شبکه استانی صدای مرکز زنجان)

۱۶- سمنان: پخش زنده رادیو سمنان (شبکه استانی صدای مرکز سمنان)

۱۷- سیستان و بلوچستان: پخش زنده رادیو زاهدان (شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان)

۱۸- فارس: پخش زنده رادیو شیراز (شبکه استانی صدای مرکز فارس)

۱۹- قزوین: پخش زنده رادیو قزوین (شبکه استانی صدای مرکز قزوین)

۲۰- قم: پخش زنده رادیو قم (شبکه استانی صدای مرکز قم)

۲۱- کردستان: پخش زنده رادیو سنندج (شبکه استانی صدای مرکز کردستان) (رادیوی تصویری)

پخش زنده رادیو سنندج (شبکه استانی صدای مرکز کردستان) (فقط صوتی)

۲۲- کرمان: پخش زنده رادیو کرمان (شبکه استانی صدای مرکز کرمان)

۲۳- کرمانشاه: پخش زنده رادیو کرمانشاه (شبکه استانی صدای مرکز کرمانشاه)

۲۴- کهگیلویه و بویر احمد: پخش زنده رادیو یاسوج (شبکه استانی صدای مرکز کهگیلویه و بویر احمد، رادیو دنا)

۲۵- کیش: پخش زنده رادیو کیش (صدای مرکز کیش)

۲۶- گلستان: پخش زنده رادیو گرگان (شبکه استانی صدای مرکز گلستان)

۲۷- گیلان: پخش زنده رادیو رشت (شبکه استانی صدای مرکز گیلان)

۲۸- لرستان: پخش زنده رادیو خرم آباد (شبکه استانی صدای مرکز لرستان)

۲۹- مازندران: پخش زنده رادیو ساری (شبکه استانی صدای مرکز مازندران، رادیو تبرستان)

۳۰- مرکزی: پخش زنده رادیو اراک (شبکه استانی صدای مرکز استان مرکزی، رادیو آفتاب)

۳۱- مهاباد: پخش زنده رادیو مهاباد (رادیوی محلی صدای مرکز مهاباد)

۳۲- هرمزگان: پخش زنده رادیو بندرعباس (شبکه استانی صدای مرکز هرمزگان، رادیو خلیج فارس)

۳۳- همدان: پخش زنده رادیو همدان (شبکه استانی صدای مرکز همدان)

۳۴- یزد: پخش زنده رادیو یزد (شبکه استانی صدای مرکز یزد)